Kategori

Genel

Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası İlanı

SAĞLIK BAKANLIĞI 2018 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"…

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alımı İlanı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği/Mersin'de istihdam edilmek üzere İdari Memur kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 3 (Üç) personel alınacaktır. Sınava Katılma Şartları Türkiye Cumhuriyeti…

10 Bin Polis Memuru Alımı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

22. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI KILAVUZU DİKKAT: BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. (Tüm adayların bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumaları ve belirtilen açıklamalara göre hareket etmeleri adayların yararına olacaktır.) G İ R İ Ş Bu kılavuz Polis…

TÜSEB 16 Sürekli İşçi Alacak

TÜRKYE SAĞLIK ENSTTÜLER BAKANLIĞINDAN Başkanlığımıza; 19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ve 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri…

Şırnak Üniversitesi Personel Alımı 2018

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ'ler alınacaktır. İLANEN DUYURULUR Başvuru Başlangıç Tarihi : 08.02.2018 Son Başvuru Tarihi : 08.03.2018 UNVANI KADRO DERECE ADET İÇ DENETÇİ 3 1 İÇ DENETÇİ 5 1…

Sağlık Bakanlığı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 65-72 YAŞ YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 1 inci maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan…

MSB Personel Alımı 2018

NAKLEN BAŞMÜFETTİŞ/MÜFETTİŞ ALIMI İLE İLGİLİ DUYURU A) Başvuru Şartları: 29 Ekim 2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61'inci maddesiyle 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanuna eklenen Geçici 4'üncü madde hükmü…

Diyanet İşleri Başkanlığı 50 Personel Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan müezzin-kayyım kadrolarına; 2016 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar çağrılacak aday arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre "Müezzin- Kayyım" …