Kategori

Sözleşmeli Personel Alımları

Yargıtay Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli 5 Bilişim Personeli Alımı YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı…

KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığı 18000 Personel Alımı

KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli 18000 Sağlık Personeli Alımı İlanı KPSS 2018/5 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası…

Adli Tıp Kurumu Sözleşmeli 200 Personel Alımı İlanı

Adli Tıp Kurumu Sözleşmeli 200 Personel Alımı Adli Tıp Kurumu Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek…

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 200 Personel Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 200 Personel Alımı T.C. ADALET BAKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel…

Adalet Bakanlığı 1344 İcra Katibi Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 1344 İcra Katibi Alımı İlanı İ L A N Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 657 sayılı Devlet…

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 5493 Personel Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı 5 Bin 493 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı T.C. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli (657 sk.4/B) Personel İstihdamı Sınav İlanı 1) Adli ve İdari yargıda görev yapmak üzere; EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar…

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7467 Personel Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 7467 Personel Alımı İlanı T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7467 SÖZLEŞMELİ (657 SK. 4/B) POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIMI SINAV İLANI 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı…

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli 1750 Personel Alımı İlanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli 1750 Personel Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının…